Om inpassering.

Varje natt levererar vi morgontidningar, brev och paket till omkring 80.000 fastigheter. Till de allra flesta har Premo tillträde genom nycklar, passerkort, koder, IR-sändare eller annan inpassering.

Då och då uppstår problem med utrustning, koder eller lås. Det är ofrånkomligt. För att ge våra prenumeranter och dina hyresgäster så god service som möjligt försöker vi alltid få tag på fastighetsskötarna eller den som ansvarar för inpasseringen i fastigheten så snabbt som möjligt.

Att tänka på om vi har gjort en felanmälan till dig:

  • Vår utbärning sker mellan 01.00 till 12.00. Givetvis är det viktigt att ingen tidsstyrning förhindrar att vi kommer in.
  • När ni eller era fastighetsskötare kontrollerar felanmäld inpassering är det viktigt att göra det med en nyckel av samma behörighet som Premo har. Vi har oftast den lägsta behörighetsnivån.

Vid förändringar i era inpasseringssystem och vid nybyggnation rekommenderar vi installation av IR-sändare. Det ger en enkel inpassering inte bara för oss utan även för andra serviceföretag.

Kontakta oss på nyckel@premo.se vid byte av portkod, eller om du har några frågor eller funderingar.

Vid nybyggnation.

Nya fastigheter byggs regelbundet och fastigheter som fylls med företag och privatpersoner som vill prenumerera på våra morgontidningar. Hör gärna av dig till nyckel@premo.se med information om exakt adress, våningsplan och antal hushåll.

Vid väg- och adressförändringar.

När framkomligheten för våra distributörer påverkas måste vi ibland planera om rundorna så att distributörerna kommer fram till samtliga adresser. Det måste ibland också ske vid ombyggnationer och renoveringar.

Hör av dig till nyckel@premo.se om tillfälliga eller permanenta adressförändringar och förändringar eller störningar i vägnätet.