Vi levererar i tid och hållbart

Varje dag delar våra 1.200 tidningsbud ut 100.000-tals tidningar och paket. I tid, säkert och med så litet klimatavtryck som möjligt.

I dag kommer över 99 procent av leveranserna i tid. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill bli ännu bättre.

Eftersom vi passerar två miljoner stockholmare varje dag skapar fler paketleveranser inga nya onödiga transporter. Redan nu är hälften av våra leveranser fossilfria, eftersom många bud cyklar eller går.

Och vi förnyar hela tiden vår bilpark mot mer energisnåla fordon. Vår hållbarhetsresa har bara börjat och vi ska också vara en del av återbruksmarknaden.


Första jobbet i Sverige

I vårt hållbarhetsarbete tar vi också ett stort ansvar som arbetsgivare. För många av våra tidningsbud är arbetet på Premo det första jobbet i Sverige. Det ger ett socialt värde både för medarbetaren, oss och samhället.

Vårt arbete för ett mer hållbart samhälle slutar inte där. Därför utgår vi från de globala hållbarhetsmålen i vår dagliga verksamhet. Det vinner både du och Premo på.