Idag är Premos hemleveranser utsläppsfria i hela Stockholm
I dag blir Premo emissionsfritt.

–Det här är en dag att fira, säger Premos vd Jan Persson.

Äntligen. Efter flera års intensivt arbete är alla transporter för Premos närmare 1 000 tidningsbud emissionsfria.

Det firar vi i dag med ett stort evenemang för anställda på Premo, kunder och ägare.

När tidningsbuden delar ut tidningar, magasin och paket till alla stockholmare sker det från och med i dag enbart med elfordon, cykel eller till fots.

Något som få trodde var möjligt för fem år sedan. Då körde Premos tidningsbud runt med 800 bensin- och dieseldrivna bilar. Men då bestämde sig Premos ledning för att på allvar satsa på ett seriöst miljöarbete.

–Jag är stolt över att vi har lyckats med den här stora omställningen. Utan alla fantastiska medarbetare på Premo hade vi inte klarat det här, säger Premos vd Jan Persson.

När Premos tidningsbud når alla stockholmares postlådor före klockan sju varje morgon görs det med 243 Paxsters, 217 elcyklar, 53 elbilar och dryga 100-talet tidningskärror.

Även om Premo firar i dag slår vi oss inte till ro med emissionsfria Last Mile-leveranser. Transporterna från våra filialer till drygt två miljoner stockholmares postlådor är första steget i vår omställning.

Nästa steg är att även First Mile, transporterna från tryckeriet och e-handelsföretagens distributionscentraler i Storstockholm ska vara emissionsfria.

Målet är att det blir av 2025.

–Vi kommer att klara det också, säger Jan Persson.

Om Premo
Premo är leveransföretaget som når drygt två miljoner invånare med hemleveranser sju dagar i veckan. Premo ägs av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och har sedan 1971 ansvarat för distributionen av morgontidningar i Storstockholm. Sedan 2019 är Premo en del av Early Birds distributionsnätverk. Läs mer om våra tjänster på www.premo.se

För mer information:

Ricard Bring Tellander marknadschef Premo, tel 070-442 31 81, mejl: ricard.tellander@premo.se