Premo tecknar samarbetsavtal med MoveByBike

Premo och MoveByBike Europe AB har idag ingått ett avtal som innebär att MoveByBike kommer sköta delar av Premos hemleveranser kvällstid med cykel.

Det nytecknade avtalet innebär att MoveByBike kommer sköta Premos kvällsleveranser av e-handelspaket i centrala Stockholm. Premo kommer vara emissionsfria under hösten 2023 och alla leveranser utförs då med elfordon, cykel eller till fots. MoveByBike spelar där en viktig roll i omställningen när traditionella fordon får stå till sidan för bland annat cykeltransporter. Avtalet som gäller Stockholm börjar rulla i oktober och kommer då utöka MoveByBikes verksamhet ytterligare inom e-handelsleveranser.

”I grunden har vi mycket gemensamt i vårt sätt att distribuera där vi bägge använder cyklar för leveranserna – men här kan MoveByBike dessutom komplettera Premo när det gäller tidpunkten för när paketet levereras. Det passar vissa varuflöden bättre och har efterfrågats hos Early Birds kunder. Nu kan vi erbjuda det i Stockholm och bygga vidare på det genom detta samarbete”, säger Jan Persson, VD Premo.

Premo levererar morgontidningarna i Storstockholm året om och erbjuder utöver detta leveranser av e-handelsvaror både på dag och på kvällstid till egna kunder och i samarbetet med Early Bird för deras volymer.

”MoveByBike är verkligen den rätta partnern när det kommer till att skapa ett emissionsfritt flöde. Vi är stolta över att vara en del av Premos väg framåt mot helt emissionsfria leveranser”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

 

För mer information om Premo, vänligen kontakta

Jan Persson, VD
Telefon: +46 (0) 70 872 60 90
E-post: jan.persson@premo.se
Hemsida: www.premo.se

------------------------------------------------

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se